Kdo léčí lidskou duši ?
Bůh 14 (19%)
knez farář 2 (3%)
psycholog 7 (10%)
psychiatr 28 (38%)
setra 7 (10%)
uklízečka 15 (21%)