Kdo léčí lidskou duši ?
Bůh 10 (19%)
knez farář 2 (4%)
psycholog 4 (7%)
psychiatr 21 (39%)
setra 7 (13%)
uklízečka 10 (19%)