Kdo léčí lidskou duši ?
Bůh 18 (19%)
knez farář 3 (3%)
psycholog 10 (11%)
psychiatr 34 (36%)
setra 10 (11%)
uklízečka 20 (21%)